تصویر بهداد سلیمی به همراه همسر و دخترش در یک روز برفی را مشاهده می کنید.