در مهمترین دیدار هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال امروز پنجشنبه، 10 اسفند، تیم‌های استقلال و پرسپولیس از ساعت 15:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی و در حضور اینفانتینو رئیس فیفا رویاروی هم قرار گرفتند.

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

تصاویر | دربی 86 تهران در حضور رئیس فیفا

عکس‌ها: میزان

61282