تیم ملی فوتبال روسیه پس از برتری برابر عربستان با نتیجه سه بر یک از سد مصر گذشت.

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه

گزارش تصویری شکست مصر مقابل روسیه