تیم ملی کشورمان در دومین بازی خود، مصافی سرنوشت ساز با اسپانیا دارد.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از  ایلنا، روزنامه های ورزشی چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ به شرح زیر می باشد:

ایران - اسپانیا ؛ ما برنده ایم (عکس) ایران - اسپانیا ؛ ما برنده ایم (عکس) ایران - اسپانیا ؛ ما برنده ایم (عکس) ایران - اسپانیا ؛ ما برنده ایم (عکس) ایران - اسپانیا ؛ ما برنده ایم (عکس) ایران - اسپانیا ؛ ما برنده ایم (عکس)