مبلغ قرارداد امیری در روزنامه های ترکیه ای تیتر شد.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از ایلنا، وحید امیری روز گذشته با قراردادی دو ساله به ترابوزان اسپور ترکیه پیوست و ساعتی بعد از رسمی شدن، ریز قرارداد او در رسانه های ترکیه ای منتشر شد.

یکی از روزنامه های ترکیه ای قرارداد امیری را روی جلد برد و 1/4 میلیون یورو را مبلغی زیاد توصیف کرد. همچنین در گوشه دیگری از جلد این روزنامه، به حضور حسینی در ترابوزان اشاره کرد.

قرارداد نجومی امیری و حضور حسینی تیتر ترکیه ای ها(عکس)