امروز ملی‌پوشان تیم ملی فوتبال در کلاس آنالیز حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ملی‌شان صبح امروز وی از صرف صبحانه، به چهار گروه دروازه بانها، خط دفاعی، خط میانی و مهاجم مان تیم ملی تقسیم شدند و در کلاس آنالیز همه خطوط به صورت مجزا و با حضور سرمربی تیم ملی حاضر شدند و نکات فنی خود را بررسی و ارزیابی کردند.
بازیکنان پس از صرف ناهار و استراحت از ساعت 17 تمرینات خود را پیگیری می کنند.