دور چهارم مسابقات دریفت قهرمانی کشور  در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد