تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار گروه D جام ملت‌های آسیا موفق شد تیم یمن را با نتیجه‌ای پُرگل از پیش رو بردارد.

دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)
دیدار تیم ملی ایران و یمن (عکس)