نتایج جستجو :

  • استون درباره ساخت این فیلم می‌گوید: زمانی که مشغول نوشتن صورت زخمی بودم طرز فکر آدم‌های که یک شبه ره صد ساله می‌رفتند افزایش می‌‎یافت.

    |
  • آیا لیبرالیسم اقتصادی به نهادهای سیاسی چین سرایت می‌کند؟

    برگزاری کنگره ملی حزب کمونیست چین و اعلان سیاست ها و استراتژی های جدید این کشور در حوزه های مختلف، این پرسش را مطرح کرده که آیا چین به سمت دموکراسی می رود؟ آیا شی جین پینگ تبدیل به مائویی دیگر خواهد شد و همچنین در عرصه اقتصادی شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟

    |